Žiniukai (6-7 metukai)

PIRMOSIOS PAMOKĖLĖS JAU RUGSĖJO 17 DIENĄ (2018m.)!

 

N A U J I E N A !!! Žaidimų kūrimo dirbtuvėlės !!! Kartais dailės pamokėlės virs žaidimų dirbtuvėlėmis, kurių metu vaikai kurs, gamins žaidimus bei sužinos daug įdomių dalykų apie juos. Pamokėlių tikslas: skatinti vaikų smalsumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, loginį mąstymą bei bendradarbiavimo įgūdžius.

 

N A U J I E N A !!! Ritmika !!! Šokio pamokėlių metu šiais metais bus integruojama ritmika. Garsas ir ritmas yra vienodai svarbūs vaiko raidai – gebėjimui judėti, orientuotis erdvėje, koordinuoti judesius, vaiko meninio skonio ir emocinės kultūros ugdymui, saviraiškai.

 

ŽINIUKAI-1

10:40 – 11:10
Dailės ir žaidimų kūrimo dirbtuvėlės

11:20 – 11:50
Anglų kalba

12:00 – 12:30
Pasiruošimo mokyklai pamokėlė

12:40 – 13:10
Šokis – Ritmika